Regulamin Aerial Dance Studio

ZASADY RYGORU SANITARNEGO W TRAKCIE PANDEMII

 1. Strój treningowy zakładamy w domu. Zabieramy ze sobą podpisaną butelkę z wodą (aby uniknąć pomyłki) oraz torbę na ubrania wierzchnie (nie ma szatni). Jeśli masz swoją kalafonię – również się przyda.
 2. W miarę możliwości na zajęcia staramy się przyjechać własnym transportem, a nie komunikacją miejską. Do budynku wchodzimy nie wcześniej niż 5 min przed zajęciami.
 3. Przed lub zaraz po wejściu do szkoły / sali dezynfekujemy ręce. (Do szkoły na Zwycięzców będziemy wchodzić drzwiami z zewnątrz bezpośrednio na salę).
 4. Po wejściu na salę (Olbrachta – korytarz przed salą) zdejmujemy ubrania wierzchnie i wkładamy je do torby.
 5. Dezynfekujemy ręce i – jeśli ćwiczymy boso – stopy (tak, drugi raz :).
 6. Podczas zajęć

– Korzystamy tylko z jednego rekwizytu i nie wchodzimy na żaden inny

– Przez cały czas utrzymujemy dystans 2 m od pozostałych uczestników; w takiej odległości rozwieszone są też rekwizyty.

– Przy ćwiczeniach siłowych nie ma obowiązku noszenia maski, ale jeśli czujesz się komfortowo jest to wskazane

 1. Jeśli masz ochotę kichnąć lub zakasłać musisz zakryć usta zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej ją wyrzucić i umyć ręce!
 2. Przez cały czas trwania zajęć staramy się nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 3. Używaj tylko swoich przyborów i akcesoriów. Jeżeli chcesz na zajęcia przynieść swój rekwizyt i na nim ćwiczyć, przyjdź 10 min przed zajęciami, aby można było zamontować twój sprzęt.
 4. Po skończonym treningu dezynfekujemy ręce, ubieramy się i wychodzimy w miarę sprawnie, tak aby umożliwić naszym instruktorom dezynfekcję sprzętu i sali, oraz przewietrzenie pomieszczenia.
 5. Informujemy, że w treningu nie będą mogli wziąć udziału ci, u których występują jakiekolwiek objawy przypominające chorobę zakaźną (gorączkę, kaszel, wzmożone kichanie lub katar). W takim wypadku powinni Państwo pozostać w domu i skorzystać z telefonicznej porady medycznej. Innymi słowy – jeśli czujesz się gorzej, zostań w domu!
 6. Zastrzegamy sobie prawo do odesłania do domu osoby, u której zauważymy niepokojące objawy choroby przed lub podczas treningu. Wówczas będziemy zobowiązani do poinformowania powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o zaistniałym zdarzeniu, czego wynikiem będzie wysłanie wszystkich, którzy przebywali u nas na zajęciach na oraz całej kadry na kwarantannę. Dlatego bardzo prosimy o uczciwe podejście do sprawy – lepiej dmuchać na zimne, niż potem żałować. Jeśli wszyscy postąpimy w tej sytuacji odpowiedzialnie, będziemy mogli razem trenować i działać dalej.

  Regulamin Aerial Dance Studio

Regulamin uczestnictwa w zajęciach zwany dalej „Regulaminem”, obowiązuje wszystkie osoby, które w nich uczestniczą, zwane dalej „Uczestnikami”. Zajęcia są prowadzone przez Fundację Cirka, która jest w regulaminie nazywana „Organizatorem” lub “ADS”.

 • I Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach

  1. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest zaakceptowanie oświadczenia w systemie zapisów online.
  2. Uczestnik zajęć lub opiekun dziecka bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje (swojego dziecka) postępowanie niezgodne z treścią Regulaminu.
  3. W przypadku niepełnoletności Uczestnika zajęć, zgodę na uczestnictwo w zajęciach wyraża rodzic lub opiekun prawny w trakcie zapisu online, zaznaczając odpowiednie pole.
  4. Zajęcia odbywają się według ustalonego grafiku zamieszczonego na stronie www.aerialdancestudio.pl Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany.
 • II Zapis i rezygnacja

  1. Na zajęcia ADS (kursy) należy zapisać się przez system zapisów online.
  2. Rezygnacja z kursu jest możliwa wyłącznie poprzez przesłanie wiadomości na adres: zapisy@aerialdancestudio.pl.
 • III Uczestnictwo w zajęciach i odrabianie nieobecności

  1. Do uczestnictwa w zajęciach ADS upoważnia wykupienie wejściówki lub karnetu, których aktualny cennik jest podany na stronie www.aerialdancestudio.pl.
  2. Gwarancją miejsca w grupie jest wykupiony karnet na zajęcia i zapis przez system rezerwacji online.
  3. Nieobecność na zajęciach należy zaznaczyć w systemie rezerwacji minimum 24 godziny przed rozpoczęciem wybranych zajęć.
  4. Nieobecność na zajęciach można zaznaczyć w systemie zapisów online maksymalnie 4 razy w ciągu trwającego kursu.
  5. Bez względu na rodzaj karnetu, w przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności – absencję można odrobić w ciągu 60 dni od jej zgłoszenia lub do końca trwania kursu – jeśli pozostało mniej niż 60 dni. Odrobić ją można na zajęciach innej grupy adekwatnej poziomem zaawansowania; pod warunkiem ciągłej kontynuacji kursu.
  6. Można odrobić zajęcia wcześniej niż data nieobecności.
  7. Nieoznaczona w systemie nieobecność, nie upoważnia do odpracowania.
  8. Możliwość odrabiania nie dotyczy grup dziecięcych, które nie mają swoich odpowiedników.
 • IV Opłaty

  1. ADS zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje karnet w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca w grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Po przekroczeniu terminu (daty) karnet i możliwość jego wykorzystania wygasa. Niewykorzystany karnet jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc. Karnet obowiązuje na 4 tygodnie (28 dni) i dotyczy 4, 8 lub 12 (zależnie od rodzaju karnetu), następujących kolejno po sobie wejść.
  2. Karnet można wykupić poprzez internetowy system płatności lub przelewem na konto fundacji podane na stronie www.aerialdancestudio.pl.
  3. Uczestnicy, którzy uczęszczają już na kursy w ADS, zobowiązani są do wykupienia karnetu najpóźniej przed pierwszymi zajęciami nowego okresu.
  4. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki ADS musi posiadać ważny karnet na zajęcia lub wykupić wejście jednorazowe. W przypadku nieposiadania karnetu i nieopłacenia wejścia jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
   1. Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
   2. Każda osoba, która przebywa na terenie placówki musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym.
 • V Rozpoczęcie zajęć

  1. Przy wyborze zajęć należy kierować się informacjami zawartymi w grafiku, gdyż umożliwia to zweryfikowanie dostępności danego kursu.
  2. W przypadku zapisu do grupy, która jeszcze nie ruszyła, kursanci zostaną poinformowani o terminie rozpoczęcia kursu drogą poczty elektronicznej lub smsem.
  3. Udział w zajęciach warunkuje wniesienie pełnej opłaty za zajęcia.
  4. ADS nie oferuje swoim klientom zajęć opartych o ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Wszelkie utwory wykorzystywane podczas OPEN STUDIO lub innych zajęć mają charakter prywatny. Uczestnik zobowiązuje się do niesłuchania jakichkolwiek utworów i deklaruje, że nie wpływają one na decyzję o zakupie karnetu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha ich dla poprawy własnego nastroju.
  5. Instruktor w ADS prowadzi zajęcia techniczne oparte na krótkich sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur.
 • VI Odwołanie lub przesunięcie zajęć

  1. ADS zastrzega sobie możliwość odwołania / przełożenia zajęć.
  2. W powyższych przypadkach osoby, które dokonały wpłat, mają prawo do:
   1. zwrotu pełnej kwoty za zajęcia (w przypadku dokonania wpłaty za pojedyncze wejście);
   2. wykorzystania wejścia w innym terminie (w przypadku karnetu).
  3. W momencie odwołania zajęć indywidualnych przez Uczestnika, na co najmniej 24 godziny przed zajęciami – termin zajęć zostaje przesunięty bez konsekwencji finansowych dla kursanta.
 • VII Bezpieczeństwo

  1. W zajęciach nie mogą brać udziału kobiety w ciąży oraz osoby niepełnoletnie bez zgody rodzica / prawnego opiekuna. Z przyczyn oczywistych w zajęciach nie mogą brać udziału także osoby nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających.
  2. Przed wykupieniem wejścia na zajęcia ADS, każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach ruchowych oferowanych przez ADS, względnie poinformować instruktora o wszelkich, nawet drobnych kontuzjach czy problemach zdrowotnych.
  3. Uczestnicy zobowiązują się ćwiczyć wyłącznie w obecności instruktora i stosować się do jego poleceń.
  4. Należy pamiętać o odpowiednim stroju, aby uniknąć poparzeń. Zalecany jest ubiór przylegający do ciała: zakrywający pachy, pas i łydki (np. legginsy, body). Szerokie nogawki są utrudnieniem!
  5. Każde zajęcia w ADS rozpoczynają się rozgrzewką. Po rozpoczęciu zajęć trener ma prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę powołując się na jej bezpieczeństwo (brak poprawnej rozgrzewki). Jeżeli mimo zaleceń trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku klubu jak i trenera prowadzącego. Deklaracja ta jest ustna przy udziale minimum dwóch świadków.
  6. Przed przystąpieniem do ćwiczeń na rekwizytach powietrznych należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru (Uwaga: suwaki w strojach na wysokości pasa (kieszenie) oraz nogawkach niszczą szarfy!) i biżuterię w szczególności wiszące kolczyki, pierścionki, korale, bransoletki i inne ozdoby, które mogłyby przyczynić się do uszkodzenia ciała lub rekwizytu.
  7. Przy sali, na której prowadzone są zajęcia jest wydzielone pomieszczenie pełniące funkcję szatni. Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, gdzie odbywają się zajęcia w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony klubu. Uczestnik taką deklarację składa potwierdzając przy zapisie na zajęcia, że zapoznał się z regulaminem i nie wnosi żadnych uwag oraz akceptuje jego treść.
  8. W przypadku odniesienia urazu lub kontuzji, złego samopoczucia Uczestnik powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i powiadomić go o zaistniałej sytuacji.
  9. Instruktor ma prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
   1. Recepcja, instruktor jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
   2. Jeśli recepcja, instruktor, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą zapłacił.
   3. Recepcja, instruktor, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
  10. ADS informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca Organizatora nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki.
 • VIII Postanowienia końcowe

  1. Uczestnik zajęć ADS lub jego opiekun (w przypadku uczestników niepełnoletnich) wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć w Studiu zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo ADS usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowane tylko przez środki należące lub powiązane ze Studiem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania.
  2. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie ADS bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Studia, zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
  3. Z OPEN STUDIO należy korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Studia przez osoby niezatrudnione w ADS. Uczestnicy niestosujący się do powyższego będą natychmiast wypraszani.
  4. W pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia, może przebywać wyłącznie instruktor prowadzący zajęcia oraz kursanci, w szczególnych wypadkach, po uzgodnieniach z kursantami i instruktorem, pozostałe osoby.
  5. ADS znajduje się na terenie szkolnym. Kursantów obowiązuje, zatem pełen zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków oraz alkoholu czy innych środków zmieniających świadomość.
  6. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o zmianie danych kontaktowych.
  7. Teren ADS jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Studia znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
  8. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.
  9. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym, w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: Polityka Prywatności
  10. Polityka Cookies.

Regulamin serwisu internetowego Aerial Dance Studio

I Postanowienia wstępne

 1. Aerial Dance Studio dostępny pod adresem internetowym http://www.aerialdancestudio.pl/, prowadzony jest przez Fundację Cirka z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Korsaka 6 lok. 90, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 800847, NIP: 1133003073
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

II Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Fundacja Cirka z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Korsaka 6 lok. 90, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 800847,
  NIP: 1133003073
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep –  przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.aerialdancestudio.pl/
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do rezerwacji miejsca na wybranych zajęciach.
 1. Formularz rejestracji – formularz , umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 3. Produkt – dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem . Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

III Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Fundacja Cirka z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Korsaka 6 lok. 90
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@aerialdancestudio.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 502 32 32 43
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 27 1140 2004 0000 3302 917 6206
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach podanych na stronie www.aerialdancestudio.pl.

  IV Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową np. Google Chrome.
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c) włączona obsługa plików cookies,
d) zainstalowany program FlashPlayer.

V Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Sprzedawca informuje, iż w przypadku produktów cyfrowych przedmiotem sprzedaży jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia twórcy danego produktu w formie kursu, który systematyzuje nabytą wiedzę i doświadczenie prowadzącego. Kurs opiera się o techniczne aspekty związane z nauczaniem ruchu, utrzymywaniem uwagi odbiorców oraz umiejętnym poprowadzeniem animacji w sposób pożądany przez prezentującego daną technikę.
 5. Sprzedawca nie oferuje swoim klientom produktów muzycznych. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Klient deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie produktu, jednocześnie został poinformowany, że animator w niektórych materiałach w celach edukacyjnych może posługiwać się elementami muzycznymi nie wykraczając przy tym poza granice prawa cytatu lub innych dozwolonych prawem form nienaruszających interesu twórców. Klient taką deklarację składa, oświadczając znajomość i akceptację regulaminu w trakcie dokonywania zakupu.
 6. W przypadku produktów cyfrowych korzystanie z plików poza platformą lub ew. ich pobieranie, kopiowanie, a następnie udostępnianie osobom trzecim jest surowo zabronione. Pliki są kodowane i uprasza się o niedzielenie się nimi, ani nierozpowszechnianie ich dalej. W przypadku zanotowania zbyt dużej liczby adresów IP oraz lokalizacji administrator zastrzega możliwość trwałego usunięcia dostępu. Pouczamy również, że materiały są przedmiotem prawa autorskiego i wszelkie naruszenie ustawy pod kątem wykorzystania ich do innych celów niż prywatnych i użytku własnego, dedykowanego określonemu użytkownikowi będzie naruszeniem tego prawa i bezwzględnie egzekwowane.

  VI Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, email, numer telefonu (w przypadku osób niepełnoletnich: imię i nazwisko rodzica)
  2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji w zakładce „grafik”.
  1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

  VII Zasady składania Zamówienia

  W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. Wypełnić formularz informacyjny znajdujący się na stronie http://www.aerialdancestudio.pl/grafik/ wybierając dokładnie te zajęcia, w których chcemy uczestniczyć;
  2. Po wypełnieniu formularza, zaznaczeniu wszystkich obowiązkowych zgód, kliknąć „Wyślij” ,
  3. Po odebraniu od Państwa „zamówienia”, potwierdzimy je, wysyłając do Państwa email z systemu Active Now potwierdzający przyjęcie do informacji zamówienia oraz prośby o płatność.
  4. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 2.

  VIII Oferowane metody płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
   b) Płatności elektroniczne Dot Pay.
  2. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

  IX Wykonanie umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. Usługa jest wykonywana w terminie wybranym przez Klienta spośród dostępnych, przedstawionych przez Sprzedawcę.

  X Prawo odstąpienia od umowy

  1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, jeśli nie spożytkował obiektu sprzedaży.

  1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
  2. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  1. Oświadczenie może dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
  2. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  3. Skutki odstąpienia od Umowy:
   a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zostanie mu zwrócona opłata pomniejszona proporcjonalnie o wykorzystany czas usługi.
   c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.7. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi usługę wolną od wad.
   8. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedawcy usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
   9. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
   10. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b) o świadczenie usług, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
c) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

XI Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi usługę wolną od wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedawcy usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

XII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIII Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegóły i sposób przetwarzania danych są dostępne tutaj w polityce prywatności w stopce strony http://www.aerialdancestudio.pl/

XIV Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim lub angielskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa i zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ZAJĘCIA ONLINE:

 1. Zapis na zajęcia online odbywa się na stronie internetowej poprzez formularz (jeśli nie jest się naszym stałym uczniem): http://www.aerialdancestudio.pl/grafik/ lub przez system Active Now
 2. Na każde z zajęć online trzeba rejestrować się oddzielnie. Zajęcia nie są cykliczne.
  3. Każde zajęcia są płatne osobno. Wyjątkiem są tygodniowe karnety. http://www.aerialdancestudio.pl/karnety-i-cennik/
 3. Na zajęcia online można zarejestrować się nie później niż na 1 godzinę przed zajęciami.
 4. Do 10 minut przed zajęciami uczestnicy dostaną maila z linkiem do zajęć, które odbędą się na prostej platformie internetowej Zoom. Zoom jest dostępny z telefonu, tabletu lub komputera.
  * Bezpłatną aplikację dla łatwego dostępu można pobrać:

https://apps.apple.com/us/app/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings