Członkostwa

Jak zostać członkiem klubu i zapisać się na zajęcia?

Aby zostać Członkiem Klubu należy:

  1. Zapoznać się z Regulaminem Zajęć:  REGULAMIN
  2. Zapoznać się z Grafikiem zajęć: GRAFIK
  3. Wybrać odpowiedni rodzaj członkostwa i przesłać prośbę o przyjęcie do Klubu poprzez wypełnienie formularza ZAPIS DO KLUBU
  4. Opłacić składkę członkowską.
  5. Wysłać wiadomość e-mail na adres klub@aerialdancestudio.pl o temacie:
    Symbol wybranej grupy (np. Temat: S10) i treści: Imię i nazwisko Członka Klubu (np. Zuzanna Ziemniak)
    z załączonym potwierdzeniem opłacenia składki (potwierdzenie przelewu) – jeśli płatność nie została dokonana przy zapisie prze t-pay.

UWAGA! MAILE BĘDĄ WCZYTYWANE AUTOMATYCZNIE DO SYSTEMU – ODSTĘPSTWO OD SZABLONU SKUTKUJE BRAKIEM/OPÓŹNIENIEM ZAPISU

Następnie otrzymacie Państwo wiadomość z systemu ActiveNow o potwierdzeniu przyjęcia do Klubu, a w systemie podgląd do wybranych zajęć (możliwość zgłoszenia nieobecności i zapisu na odrabianie).

Już wkrótce opublikujemy wysokość składki na sezon LATO ’24 (lipiec – sierpień 2024)

Opłata składek:

Płatności należy dokonać przelewem na konto bankowe:

Fundacja CIRKA

27 1140 2004 0000 3302 7917 6206

Tytułem: Składka członkowska imię i nazwisko klubowicza (np. Składka członkowska Zuzannna Ziemniak)

UWAGA! PŁATNOŚCI BĘDĄ WCZYTYWANE AUTOMATYCZNIE DO SYSTEMU – ODSTĘPSTWO OD SZABLONU

SKUTKUJE OPÓŹNIENIEM ZAKSIĘGOWANIA SKŁADKI

Zajęcia indywidualne – poza klubem:

Cennik

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (dostępne również online)

zajęcia 1h

rodzaj zajęć1 zajęcia6 zajęć
/ 60 dni
prywatne (w trakcie zajęć lub ONLINE)200 zł1080 zł (6 x 180 zł)

ZAJĘCIA DWUOSOBOWE

zajęcia 1h

rodzaj zajęć1 zajęcia6 zajęć
/ 60 dni
półprywatne (w trakcie zajęć)260 zł1440 zł (6 x 240 zł)