Grafik zajęć

UWAGA!W celu zapisania się na zajęcia należy przystąpić do klubu.

Możesz zrobić to TUTAJ – CZŁONKOSTWA

LEGENDA:

dzieci – zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat

MiD – młodzież i dorośli – zajęcia dla osób powyżej 13 roku życia

SD – szarfy dzieci KD – koło dzieci
S – szarfy (MiD) K – koło (MiD)

Opisy poszczególnych grup – zalecany zapis – poniżej grafiku.

Grafik na sezon wiosenny (04-06’24)

Opisy zajęć – symbol oznacza grupę przeznaczoną dla osób:

SD1b – GRUPA PEŁNA

KD1b –  kontynuujących zajęcia z grupy KD1a z sezonu zimowego 2024

K1b – kontynuujących zajęcia z grupy K1a z sezonu zimowego 2024 i dla nowych osób

S1b – GRUPA PEŁNA

S2b – kontynuujących zajęcia z grupy S2a z sezonu zimowego 2024

SD2b – kontynuujących zajęcia z grupy SD2a z sezonu zimowego 2024 i dla nowych osób

SD3b – kontynuujących zajęcia z grupy SD3 z sezonu zimowego 2024

S3b –  nowych, chcących rozpocząć przygodę z szarfami i kontynuujących (S3a)

S4b –  GRUPA PEŁNA

SD10b – nowych, chcących rozpocząć przygodę z szarfami

SD4b –  kontynuujących z grupy SD4a

SD5b – kontynuujących z grupy SD5a

S5b – kontynuujących zajęcia z grupy S5a i S6a

T1b – kontynuujących zajęcia z grupy T1a  i dla nowych osób

S12b – nowych, chcących rozpocząć przygodę z szarfami

SD6b – kontynuujących z grupy SD6a

SD11b – nowych, chcących rozpocząć przygodę z szarfami

S8b – kontynuujących zajęcia z grupy S8a

S9b – kontynuujących zajęcia z grupy S9a

SD7b – GRUPA PEŁNA

SD8b – kontynuujących z grupy SD8a

S10b – dla osób kontynuujących naukę na zaawansowanym poziomie

K2b – kontynuujących zajęcia z grupy K2a, zaawansowanych z grupy K1a

SD9b –  kontynuujących zajęcia z grupy SD9a i dla nowych osób

S11b –  kontynuujących zajęcia z grupy S11a i dla nowych osób