Z uwagi na nadchodzący okres ferii zimowych Aerial Dance Studio informuje o zmienionej organizacji pracy w tym czasie.

Grupy dziecięce (8-12 lat) – nie mają zajęć od 26.01.2019 do 08.02.2019 włącznie.
Okres ten nie wlicza się do karnetów.

Od dnia 09.01.2019 (sobota) zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem.
Oznacza to, że w przypadku nieobecności w tych dniach należy ją zgłosić do biura ADS zgodnie z regulaminem najpóźniej 3 godziny przed zajęciami aby móc odrobić je w innej grupie.

Grupy młodzieżowe (13-19 lat) – zajęcia poniedziałkowe z uwagi na małą ilość chętnych, nie będą się odbywać ALE zajęcia we środy odbywają się planowo i wszystkie chętne osoby z poniedziałku mogą z nich skorzystać w ramach opłaconego karnetu po uprzednim skonsultowaniu ilości wolnych miejsc z biurem ADS.

Grupy mieszane dorośli/młodzież – funkcjonują bez zmian wedle dotychczasowego planu.
Oznacza to, że nieobecność na tych zajęciach należy zgłosić zgodnie z regulaminem najpóźniej 3 godziny przed treningiem.

W grupach dorosłych, zajęcia odbywają się bez zmian.